Szanowni Państwo,

Podobnie jak w latach ubiegłych, serdecznie zapraszamy do udziału w 36. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych, która odbędzie się w dniach 13-14 października 2017 roku w Warszawie. Konferencja skierowana jest głównie do osób zarządzających oddziałami i poradniami reumatologicznymi w całym kraju. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. Dr hab. Eleonory Reicher.

Pierwszy dzień tegorocznej konferencji (13 października) koncentrować się będzie głównie na zachodzących obecnie zmianach w systemie opieki zdrowotnej. Szczegółowo omówione zostaną kwestie: sieci szpitali, programu wczesnej diagnostyki RZS,  opieki koordynowanej, map potrzeb zdrowotnych a także leczenia biologicznego w Polsce.

Tego samego dnia (13 października) w Hotelu Mercure Grand, ul. Krucza 28 Warszawa, o godzinie 18.30 odbędzie się uroczysta sesja, w trakcie której zostaną wręczone nagrody czasopisma Reumatologia za najlepsze publikacje w roku 2016 oraz dyplomy dla najaktywniejszych recenzentów.

Dzień drugi Konferencji (14 października) – Standardy w Reumatologii 2017 – poświęcony będzie aspektom klinicznym i naukowym. Szczegółowo omówiony zostanie postęp w zakresie diagnostyki i terapii oraz skuteczność dostępnych rozwiązań.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie miejscem konstruktywnej wymiany poglądów dotyczących najważniejszych problemów reumatologii. Zapraszamy do zapoznania się z programem ramowym konferencji. Pragniemy, aby tegoroczna konferencja była nie tylko forum dyskusji kwestii medycznych, ale również rzeczowej rozmowy o wyzwaniach polskiej medycyny. Choroby reumatyczne cały czas stanowią poważny problem społeczny i zdrowotny. Rozpowszechnianie wiedzy na ich temat oraz budowanie świadomości zagrożeń jakie ze sobą niosą, jest zadaniem niezwykle istotnym.

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoja obecnością.

Komitet Organizacyjny Konferencji