Jesteś tutaj

Program konferencji

1 dzień (13.10.2017) 
Miejsce: 
Aula Wykładowa, 
Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji 
ul. Spartańska 1

10.00 – 11.00

rejestracja uczestników

 

 

11.00 – 11.10

Otwarcie konferencji : Dyrektor NIGRiR   
prof. dr hab. med. Leszek Markuszewski

Sesja I

11.00 – 13.10

11.10 - 11.50

 

Leczenie biologiczne w reumatologii – leki biopodobne, aktualny dostęp do leczenia.  
Prof. dr hab. med. Piotr Fiedor (Narodowy Instytut Leków), 
prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, 
Prof. dr hab. med. Jacek Puszczewicz, 
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia,  
Mirosław Markowski- Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ

11.50 - 11.55

dyskusja

11.55 – 12.25

 

Mapy potrzeb zdrowotnych – wnioski płynące dla reumatologów. 
prof. dr hab. med. Piotr Głuszko, 
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska, 
Barbara Więckowska (Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwo Zdrowia), 
dr Jerzy Gryglewicz (Uczelnia im.  Łazarskiego)

12.25 - 12.30

dyskusja

12.30 - 13.10

 

Koordynowana opieka zdrowotna – jak wpłynie na reumatologię? 
Prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska, 
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka ( Uczelnia im. Łazarskiego), 
prof. dr hab. med. Maria Majdan, 
dr n med. Gabriela Majkut (NFZ)

13.15 – 13.35

Przerwa kawowa

 

Sesja II

13.35 - 14.15

13.35-13.45

Program skoordynowanej profilaktyki złamań osteoporotycznych. 
Prof. dr hab. med. Piotr Głuszko

13:45 – 13:55

Program wczesnego wykrywania RZS. 
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

13:55 – 14:05

Programy profilaktyczne
Dyrektor Krzysztof Górski (Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ)

14.05

lunch

15:00-18:30           Czas wolny, przejazd do hotelu 

Uroczysta Sesja
Miejsce: 
Sala Olimp, HOTEL MERCURE WARSZAWA GRAND 
ul. Krucza 28;  00-522 Warszawa

Wieczór

 

 

 

18.30 – 18.45

Koktajl powitalny

18.45 – 18.55

Wykład inauguracyjny 
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

18.55 – 19.10

Wystąpienie Dyrektora NIGRiR 
prof. dr hab. med. Leszek Markuszewski

19.10 – 19.20

Wystąpienie prof. dr hab. med. Eugeniusza Kucharza i  dr n med. Marii Maślińskiej  (czasopismo Reumatologia)

19.20 – 20.00

Rozdanie nagród czasopisma „Reumatologia” Złote, Srebrne i Brązowe Pióra dla Autorów  najlepszych artykułów oryginalnych opublikowanych w 2016 roku oraz dyplomy dla najaktywniejszych recenzentów w 2016 r.

20.00 - 20.30

Występ Cello Brothers
Jedynym i wyłącznym sponsorem występu artystycznego jest 
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

20.30

Uroczysta kolacja

 

2 dzień (14.10.2017)
Miejsce: 
Aula Wykładowa
Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji
ul. Spartańska 1

9:00 – 9.20

Otwarcie Konferencji

Sesja I

Przewodniczący sesji: 
prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska, 
dr n med. Agnieszka Paradowska – Gorycka

9.20 – 9.35

Wykład sponsorowany

MEDAC

Metotreksat i leflunomid. Czy klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby mogą być skuteczną metodą na remisję w RZS?”. 
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

9.35 – 9.50

Aktualne kryteria klasyfikacyjne zespołu Sjӧgrena – znaczenie dla klinicystów. 
dr n med. Maria Maślińska

9.50 – 10.05

Rola badań genetycznych w leczeniu celowanym u chorych na choroby reumatyczne. 
dr n med. Agnieszka Paradowska-Gorycka

10.05 – 10.20 

Aktualne postępowanie w RZS. 
prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska

10.20 – 10.30

Dyskusja

10.30 – 10.50

Przerwa kawowa

 

Sesja II

Spondyloartropatie -  problem interdyscyplinarny:

Przewodniczący sesji : 
prof. dr hab. med. Leszek Markuszewski, 
prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

10:50 - 11.10

Łuszczyca paznokci.
dr n med. Irena Walecka

11.00 – 11.20

Metody terapeutyczne i skuteczność  leczenia łuszczycy - co reumatolog powinien wiedzieć. 
prof. dr hab. med. Witold Owczarek

11.20– 11.40 

Wykład sponsorowany

NOVARTIS

Strategia T2T w spondyloartropatiach ze szczególnym uwzględnieniem łuszczycowego zapalenia stawów – prof. dr hab. med. Brygida Kwiatkowska

11.40 – 12.00

Nieswoiste zapalne choroby jelit – kiedy wkracza chirurg.
prof. dr hab. med. Krzysztof Paśnik

12.00 – 12.20

Zapalenie błony naczyniowej oka – problem diagnostyczny i terapeutyczny. 
prof. dr hab. med. Jacek Szaflik, dr med. Monika Łazicka – Gałecka

12.20 – 12.35

Powikłania sercowo-naczyniowe w spondyloartopatiach. 
prof. dr hab. med. Leszek Markuszewski

12.35 – 12.45

Dyskusja

12:45 – 12.55

Przerwa kawowa

 

Sesja III

 

Przewodniczący sesji: 
prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska- Suchowierska, 
prof. dr hab. med. Piotr Głuszko

12.55-13.10 

Baricytynib – miejsce w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. 
prof. dr hab. med. Eugeniusz Kucharz

13.10 – 13.25

Miejsce Tocilizumabu w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych.  
prof. dr hab. med. Maria Majdan

13.25 – 13.40

Wykład sponsorowany

AMGEN

Profilaktyka i leczenie osteoporozy w praktyce reumatologa. 
prof. dr hab. med. Piotr Głuszko

13.40 -14.05

Aktualne  miejsce glikokortykoidów w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych. 
dr n med. Joanna Kur – Zalewska

14.05 – 14.15

Dyskusja

14.15

Lunch

Zakończenie Konferencji


 

Przedstawiony program jest programem ramowym - może ulec niewielkim zmianom.